Jídelní lístky

O K O L Í

Havlíčkův Brod

Lipnice nad Sázavou

Světlá nad Sázavou – Stvořidla
Přírodní rezervace Stvořidla se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny asi 6,5 km východně až jihovýchodně od Ledče nad Sázavou. Plochou zabírají Stvořidla zhruba 300 ha především na pravém břehu řeky. Proudící voda s plaveným materiálem vymodelovala tzv. obří hrnce a množství vodních prahů s četnými peřejemi, díky nimž je usek od Smrčné do Vilémovi jeden z nejkrásnějších a nejvyhledávanějších úseků na českých řekách vůbec.
Přibyslav

Ledeč nad Sázavou